Tilskud til løsgående søer

Tilskud til løsgående søer

Farestaldsordning for løsgående diegivende søer – 2016

Forventet tilskudsgrund er vist i tabel 1.

Bemærk at der for 2016 politisk endnu ikke er prioriteret en pulje til farestaldsordning for løsgående diegivende søer. Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion tilslutter sig, at der prioriteres 25 mio. kr. under puljen til Miljøteknologi i svinestalde til en farestaldsordning for løsgående diegivende søer.

Prioriteres årligt 20-25 mio. kr. til ”løsgående diegivende søer” i perioden 2016-2020, sikres incitament for at 10 % af de diegivende søer er løsgående i 2020, jf. målsætning i politisk aftale om at 10 % af de diegivende søer vil være løsgående i 2020.

Løsgående søer tilskud

Pulje for ”Miljøteknologi svinestalde” – 2016

Denne pulje forventes ud over at omfatte farestaldsordningen også, at skulle omfatte generelt støtte til miljøteknologi i so- og smågrisestalde. Pt. der er ikke udredt et grundlag for ”standardomkostning”. Vi vil arbejde for en ”Fast pris ordning”, som kendt fra 2015 runden.

Her skal heller ikke indhentes to tilbud på ansøgningstidspunktet, men der er fortsat fuld bilagskontrol som dokumentation for at investeringsomkostning mindst er på niveau med ansøgningsgrundlag.

DSC_0204

 

  • cathrine

    Cathrine Margrethe Bak Pedersen

    Bygningsrådgiver, indretning af svinestalde, mekanisering, licitationer og udbud, tilskud svineproduktion

    Mobil: 30 74 64 63
    Email: cmbp@byggeri-teknik.dk

Kontaktformular