Byggeansøgning

Myndighedsbehandling

Hos BYGGERI & TEKNIK I/S kan vi hjælpe dig med at få byggeanmeldt dit byggeri.

Vi tager oftest udgangspunkt i tegningsmaterialet fra enten skitsen eller miljøgodkendelsen og tilretter det til byggeanmeldelsen. Derved sparer du tid og penge, da vi ikke starter forfra.

Når du skal sende byggeanmeldelsen ind til kommunen skal der normalt sendes følgende ind, inden man påbegynder byggeriet:

 • Ansøgningsskema
 • Situationsplan med angivelse af bygningens placering, højde og grundareal.
 • Facadetegninger
 • Informationer til BBR

Når byggeriet er færdiggjort skal følgende sendes ind til kommunen:

 • Plantegning
 • Snittegninger
 • Konstruktionsbeskrivelse
 • Statiske beregninger
 • Spildevandsforhold

Herudover kan kommunen bede om supplerende oplysninger afhængig af byggeriets karakter.

Alt dette kan vi hjælpe dig med hos BYGGERI & TEKNIK I/S – en rådgivende samarbejdspartner.

 • cathrine

  Cathrine Margrethe Bak Pedersen

  Bygningsrådgiver, indretning af svinestalde, mekanisering, licitationer og udbud, tilskud svineproduktion

  Mobil: 30 74 64 63
  Email: cmbp@byggeri-teknik.dk