Myndighedsbehandling

Byggeansøgning for kvægavlere

Hos BYGGERI & TEKNIK I/S kan vi hjælpe dig med at få byggeanmeldt dit byggeri.

Vi tager oftest udgangspunkt i tegningsmaterialet fra enten skitsen eller miljøgodkendelsen og tilretter det til byggeanmeldelsen. Derved sparer du tid og penge, da vi ikke starter forfra.

Når du skal sende byggeanmeldelsen ind til kommunen skal der normalt sendes følgende ind, inden man påbegynder byggeriet:

 • Ansøgningsskema
 • Situationsplan med angivelse af bygningens placering, højde, grundareal og afløbsforhold.
 • Planskitse
 • Principsnit
 • Facadetegninger
 • Brandteknisk redegørelse og brandplan.
 • Informationer til BBR

Når byggeriet er færdiggjort skal følgende sendes ind til kommunen:

 • Plantegning
 • Snittegninger
 • Konstruktionsbeskrivelse
 • Statiske beregninger
 • Spildevandsforhold

Herudover kan kommunen bede om supplerende oplysninger afhængig af byggeriets karakter.

Alt dette kan vi hjælpe dig med hos BYGGERI & TEKNIK I/S – en rådgivende samarbejdspartner.

 • rasmus

  Rasmus Kjelsmark Nielsen

  Bygningsrådgiver kvægstalde, mekanisering, indretning af kvægstalde, tilskud til kvægproduktion, gyllealarmer og barriere

  Mobil: 30 57 24 16
  Email: rkn@byggeri-teknik.dk

 • peter

  Peter Skogmann Kristiansen

  Bygningsrådgiver, indretning af kvægstalde, mekanisering, skadesopgørelser,  tilskud til kvægproduktion

  Mobil: 20 47 47 84
  Email: psk@byggeri-teknik.dk