Skade på bolig

Skade på bolig

Er Jeres bolig beskadiget ved brand, storm eller vand?

Meget er uoverskueligt og I er usikre på hvordan I skal håndtere situationen. Her har I mulighed for at få professionel rådgivning og assistance i forbindelse med skadesopgørelse og genetableringen af Jeres bolig.

Hos BYGGERI & TEKNIK I/S er vi klar med uvildig rådgivning og hjælper jer med at fastlægge skadernes omfang og erstatning. Vi forhandler på Jeres vegne med forsikringsselskabets taksator. Efterfølgende assisterer vi jer med genopførelsen og genetableringen af Jeres bolig.

Brandskade på bolig

Lovliggørelse ved bygningsskade

Når der genopbygges med nye bygninger — såvel bolig som driftsbygning — efter en skade skal nybyggeriet følge de gældende byggeregler. De skadede bygninger der skal erstattes er bygget efter gamle byggeregler og opfylder ikke de nye lovkrav. Her er det vigtigt at have kendskab til hvilke bygningsdele m.v. der ikke opfylder de nyeste regler og hvor der bliver større udgifter ved genopbygningen.

Hos BYGGERI & TEKNIK I/S tilbyder vi rådgivning og assistance over for forsikringsselskabet således at der ydes erstatning for den aktuelle lovliggørelse. Derved sikrer vi dig, at de ekstra krav bliver opfyldt uden at det koster ekstra for dig.

Hos BYGGERI & TEKNIK I/S tilbyder vi rådgivning og assistance over for forsikringsselskabet således at der ydes erstatning for den aktuelle lovliggørelse. Derved sikrer vi dig, at de ekstra krav bliver opfyldt uden at det koster ekstra for dig.

 • steen

  Steen Lundgaard

  Ingeniør, Byggetilsyn, Tvister, Skadesopgørelser, bygherrerådgivning. CFPA dipl. E Brandsikring

  Mobil: 40 40 99 64
  Email: sl@byggeri-teknik.dk

 • elijan

  Elijan Dzankovic

  Ingeniør, Statiske beregninger, byggetilsyn, skadesopgørelser, bygherrerådgivning

  Mobil: 61 22 07 47
  Email: eld@byggeri-teknik.dk