Skade på driftsbygning

Skade på driftsbygning

Ved forsikringsskader – brand, storm-, sne- og vandskader – opstår der driftstab som skal begrænses mest muligt. Driftstabstiden skal begrænses og der er forsikringsselskabet en vigtig medspiller.

Det er en uoverskuelig sag at håndtere. Derfor er BYGGERI & TEKNIK  I/S en god sparringspartner og tilbyder rådgivning for dig. Vi fastlægger skadernes omfang og tager os af forhandlingen med forsikringsselskabet. Når skaderne er fastlagt og opgjort tilbyder vi assistance i forbindelse med genetableringen af de skadede bygninger.

Brandskade

Lovliggørelse ved bygningsskade

Når der genopbygges med nye bygninger — såvel bolig som driftsbygning — efter en skade skal nybyggeriet følge de gældende byggeregler. De skadede bygninger der skal erstattes er bygget efter gamle byggeregler og opfylder ikke de nye lovkrav. Her er det vigtigt at have kendskab til hvilke bygningsdele m.v. der ikke opfylder de nyeste regler og hvor der bliver større udgifter ved genopbygningen.

Hos BYGGERI & TEKNIK I/S tilbyder vi rådgivning og assistance over for forsikringsselskabet således at der ydes erstatning for den aktuelle lovliggørelse. Derved sikrer vi dig, at de ekstra krav bliver opfyldt uden at det koster ekstra for dig.

Hos BYGGERI & TEKNIK I/S tilbyder vi rådgivning og assistance over for forsikringsselskabet således at der ydes erstatning for den aktuelle lovliggørelse. Derved sikrer vi dig, at de ekstra krav bliver opfyldt uden at det koster ekstra for dig.

Stormskade

 • steen

  Steen Lundgaard

  Ingeniør, Byggetilsyn, Tvister, Skadesopgørelser, bygherrerådgivning. CFPA dipl. E Brandsikring

  Mobil: 40 40 99 64
  Email: sl@byggeri-teknik.dk

 • elijan

  Elijan Dzankovic

  Ingeniør, Statiske beregninger, byggetilsyn, skadesopgørelser, bygherrerådgivning

  Mobil: 61 22 07 47
  Email: eld@byggeri-teknik.dk

 • peter

  Peter Skogmann Kristiansen

  Bygningsrådgiver, indretning af kvægstalde, mekanisering, skadesopgørelser,  tilskud til kvægproduktion

  Mobil: 20 47 47 84
  Email: psk@byggeri-teknik.dk