TET

TILBUD - Boligskitser nu til lav fast pris på 12.500kr

Seneste nyheder

Jeg har gennem det sidste år arbejdet på et projekt sammen med arkitekterne Kræn Ole Birkkær og Per Kruse fra SEGES om emnet ”Sanering og genanvendelse af tiloversblevne landbrugsbygninger”.

Natur Erhvervsstyrelsen er blevet taget i en kontrol fra EU, som har vist, at de ikke kontrollerer sagerne nok mht. at overholde den danske tilbudslov.

Efter indsendt ansøgning og modtaget kvittering kan arbejdet igangsættes. Er du heldig at få tilsagn om tilskud skal du ved udbetaling kunne dokumentere, at du har overholdt reglerne i tilbudsloven.