TET

TILBUD - Boligskitser nu til lav fast pris på 12.500kr

Seneste nyheder

Efter indsendt ansøgning og modtaget kvittering kan arbejdet igangsættes. Er du heldig at få tilsagn om tilskud skal du ved udbetaling kunne dokumentere, at du har overholdt reglerne i tilbudsloven.

Ansøgningsfristen for Modernisering af kvægstalde 2016 udskydes til d. 7 juni 2016, på grund af problemer med Tast selv-service

110 EKSTRA millioner til dansk kvægbrug!! Hvor er det fantastisk ‐ Det lykkes!!! Jeg har kæmpet så meget og så indædt for det, der sker nu ….!!! Jeg kan næsten ikke få vejret, og jeg kan slet ikke tænke – DET ER SÅ VILDT – kan faktisk ikke tro det , men……