TET

TILBUD - Boligskitser nu til lav fast pris på 12.500kr

Seneste nyheder

Natur Erhvervsstyrelsen er blevet taget i en kontrol fra EU, som har vist, at de ikke kontrollerer sagerne nok mht. at overholde den danske tilbudslov.

Efter indsendt ansøgning og modtaget kvittering kan arbejdet igangsættes. Er du heldig at få tilsagn om tilskud skal du ved udbetaling kunne dokumentere, at du har overholdt reglerne i tilbudsloven.

Ansøgningsfristen for Modernisering af kvægstalde 2016 udskydes til d. 7 juni 2016, på grund af problemer med Tast selv-service